Npack

Hur man väljer påfyllningsmaskin?

Hem »  Hur man väljer påfyllningsmaskin?

NPACK ger några förslag
Det finns många typer av påfyllningsmaskin, kolvpåfyllningsmaskin, tyngdkraftsfyllningsmaskin, vägnings- och påfyllningsmaskin, överflödsfyllningsmaskin och så vidare.
1. viskositet i din vätska
2. frätande
3. skum
4. explosionssäker
5. silke och droppar

en kolvfyllningsmaskin är det bästa valet av vätska är viskositet, såsom schampo, lotion, ketchup, sala Jam, olja.
om du är flytande tunn som vatten och utan frätande men med skum, kan du välja en överflödig påfyllningsmaskin eller en volutrisk påfyllningsmaskin

Du kan hänvisa till nedanstående diagram:

Hur man väljer fyllningsmaskin
Hur man väljer fyllningsmaskin